شرح وظایف واحد بیماریهای خاص                                                  
 
بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه و برنامه ریزی بر اساس نیازهای درمانی                                             
 
نظارت بر وارد کردن آمار و اطلاعات بیماران همودیالیز ، دیالیز صفاقی ، تالاسمی ، هموفیلی ، ام اس و پیوند کلیه در سامانه های بیماران خاص 
 
بازدید از بخش های بیماران خاص 
 
نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی بخش های خاص 
 
برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل از طریق مرکز استان 
 
هماهنگی با مدیریت محترم دارو جهت تهیه داروهای بیماران خاص 
 
نظارت وتائید آمار و عملکرد بخش های بیماران خاص به وزارت متبوع در سامانه بیماران خاص 
 
ارائه عملکرد مالی واحد بیماریهای خاص به وزات متبوع در سامانه بیماران خاص 
 
معرفی بیماران خاص جدید به سازمانهای بیمه گر جهت دفترچه خاص 
 
صدور حواله داروئی جهت بیماران ام اس و پیوندی و تشکیل پرونده برای این بیماران 
 
برنامه ریزی و نظارت برواحدهای شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی و ثبت در سامانه پیوند 
 
نظارت بر درمانگاه دیابت و بررسی آمار مربوطه 
 
نظارت و پیگیری امور مربوط به درمان بیماران سرطانی و صعب العلاج و ثبت عملکرد مالی بیماران سرطانی در سامانه سیمای سرطان 
 
تخفیف داروئی به بیماران خاص و صعب العلاج از طریق اعتبارات معاونت غذادارو
 
ثبت برنامه ها در سامانه برنامه عملیاتی مدیریت پیوند و امور بیماریهای