چشم انداز/  دورنمای معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم
انتظار می رود دانشگاه علوم پزشکی بم با مدیریت بهینه و برنامه ریزی منابع با رویکرد خلق منابع جدید و استفاده حداکثری از منابع موجود  تا پایان سال 1404 به عنوان یکی از کاراترین  دانشگاه های منطقه آمایشی 8 در استفاده از منابع و سرمایه های دانشگاه شناخته شود. 
 
ماموریت ها و اهداف معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم 
ارتقاء کرامت منابع انسانی همراه با افزایش بهره وری با تاکید بر توانمند سازی 
 
صیانت از منابع دانشگاه، با رویکرد مدیریت هزینه،درآمد و اثر بخشی 
 
تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرای دانشگاه و تسریع در فرایندهای اجرایی آن ها
 
خلق منابع جدید مبتنی بر  دانش  با رویکرد پیشرفت فناورانه و نوآورانه
 
تحول اساسی در ساختار ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت منابع
 
افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و صیانت از حقوق دانشگاه و پرسنل آن 
 
نهادینه سازی و استقرار مدیریت دانش در معاونت توسعه
 
تحول، بهسازی،توسعه و همسو کردن توانمدی های علمی با ظرفیت های عملی
 
نظارت بر اجرای صحیح قوانین، استاندارد ها، آیین نامه های ابلاغی کشور در حوزه توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه
 
تحقق دولت الکترونیک (توسعه خدمات مبتنی بر وب در راستای دولت الکترونیک)
 
اجرای سلامت کارکنان دانشگاه