لینک کارگاه spss مقدماتی 1 با تدریس استاد پورحمیدی

لینک کارگاه مطالعات تحلیلی با تدریس استاد رویا نجفی پور

لینک وبینار مقاله نویسی استاد رحیم لو در بخش لینک وبینارهای 1400

لینک وبینار مقاله نویسی پیشرفته  استاد رحیم لو در بخش لینک وبینارهای 1400

 

   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه ۹۹ -نمونه گیری و اندازه نمونه1.pdf           حجم فایل 656 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه گواهی کیفی 1.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه ۹۹-پروپوزال نویسی1.pdf           حجم فایل 684 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه ۹۹جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق کیفی1.pdf           حجم فایل 654 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه ۹۹آ-موزش سرچ1.pdf           حجم فایل 674 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های مدرسه پاییزه 99 اندنوت 1.pdf           حجم فایل 498 KB
   دانلود فایل : spss-گواهی کارگاه پاییزه 99.pdf           حجم فایل 669 KB
   دانلود فایل : لینک کارگاههای ضبط شده مدرسه پاییزه کمیته تحقیقات سال-99.pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود فایل : لینک کارگاه های ضبط شده مدرسه زمستانه کمیته تحقیقات سال-99.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود فایل : گواهی وبینارهای دانشکده بهداشت بهار -1400.pdf           حجم فایل 628 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های برگزار شده در کمیته تحقیقات و دانشجویی4.pdf           حجم فایل 892 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های برگزار شده در کمیته تحقیقات و دانشجویی3.pdf           حجم فایل 766 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های برگزار شده در کمیته تحقیقات و دانشجویی2.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود فایل : گواهی کارگاه های برگزار شده در کمیته تحقیقات و دانشجویی1.pdf           حجم فایل 760 KB
   دانلود فایل : کارگاه های برگزار شده سال 1400.pdf           حجم فایل 595 KB
   دانلود فایل : کارگاه های برگزار شده سال 99.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود فایل : کارگاه های برگزار شده سال98.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود فایل : کارگاه های برگزار شده سال 97.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود فایل : کارگاه های برگزار شده سال 96.pdf           حجم فایل 189 KB