نام و نام خانوادگی :عبدالعلی گلپایگانی            مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط               مرتبه علمی : استادیار

 

 

شماره تماس :  03444219074                          پست الکترونیک :         aali.golpa@gmail.com                          رزومه:                                    

                                                                

   دانلود فایل : rezomeh_golpayegani_2020_04_29_11_30_11.pdf           حجم فایل 975 KB