شرح وظایف مدیر


مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 

معرفی: یکی از مدیریتهای  معاونت غذا و دارو می‌باشد که بر نحوه توزیع و عرضه و خدمات درمانی داروئی در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه می‌باشد که وظایف خود را در حوزه‌های شرکتهای توزیع دارو، داروخانه‌های خصوصی، بیمارستانی، توزیع داروهای مخدر و کارخانجات تولید دارو اعمال می‌نماید.

 

شرح وظایف:

 

۱. نظارت و کارشناسی و صدور مجوز واردات مواد اولیه کارخانجات داروئی مستقر 

۲. نظارت و کارشناسی و صدور مجوز شرکت‌های توزیع کننده دارو 

۳. نظارت بر عملکرد، رسیدگی به شکایات و صدور پروانه‌های مربوط به داروخانه‌های خصوصی 

۴. نظارت و پایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی داروئی در بیمارستانها و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت این خدمات در راستای طرح تحول نظام سلامت

۵. ردیابی، پیگیری و پاسخگوئی به شهروندان در خصوص کمبودهای داروئی

۶. برنامه‌ریزی، نظارت و توزیع داروهای مخدر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی

۷. نظارت‌های کیفی و کمی و سیاستگذاری در خصوص خدمات داروئی شهرستان‌های تابعه بویژه تعاملات بخش‌های خصوصی یا دولتی در این خصوص در قالب برونسپاری

8. مشارکت در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط ذیربط با سازمان غذا و دارو

9. همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص کالاهای سلامت محور

10. همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بویژه در کمیته‌های درمان اعتیاد

11. اطلاع‌رسانی به شهروندان و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با شرح وظایف