تماس با واحد


آدرس معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی بم:

بم - میدان سرداران شهید- بلوار شهید رجایی
شماره تلفن: 2906-4434-034
                   034-4434-2457