شرح کلی وظایف

 

-مدیریت امور اجرایی برگزاری مراسم و همایش ها

-مدیریت انتشار نشریه های خبری با انجام هماهنگی های لازم

-فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط با دانشگاه و سایر سازمانها و رسانه

-مدیریت فرایند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری بین واحدهای مختلف در رسانه های گروهی

-فیلمبرداری و عکاسی از مراسمات افتاحییه و اختتامیه ،همایش ها و مناسبت ها

-تدوین و مونتاژ فیلم های ضبط شده

- آرشیو فیلم ، عکس وcd

-تهیه فیلم و عکس از فعالیت های انجام شده  واحدها

-جمع آوری اطلاعات و اخبار به منظور تهیه خبر و گزارش

-انعکاس فعالیتها و برنامه های مرکز به دانشگاه،رسانه و مردم

-هماهنگی جهت برگزاری مناسبت های مذهبی،ملی و....

-برپایی و حضور در همایش ها و نمایشگاه ها