معرفی گروه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار بم در سال 1391 شروع به پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای نمود و تا کنون تعداد135 نفر (86 نفر کارشناسی و 49 نفر کاردانی) در این رشته از دانشگاه علوم پزشکی بم فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر پذیرش دانشجو فقط در مقطع کارشناسی پیوسته این رشته انجام می شود و تعداد 60 دانشجو نیز در حال تحصیل هستند.

معرفی رشته

بر اساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار علم و فنی است که با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تامین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کارکنان تمام مشاغل، پیشگیری از مخاطرات ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار و مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور محیط کار، مشارکت در تطبیق کار با توانایی های جسمی و روانی آنان تلاش می کند.