بسمه تعالی

 

* لیست کارگاه های موردنیاز گروه­های آموزشی دانشکده بهداشت:

کارگاه اصول صحیح سخنرانی

کارگاه برگزاری یک جلسه ژورنال کلاب موثر

کارگاه مدیریت موثرکلاس

کارگاه مبانی حرفه ای مندی در آموزش

کارگاه مبانی حرفه ای مندی در محیط کاری

کارگاه روش تدریس مبتنی بر حل مسئله

کارگاه تدوین و بازنگری کوریکولوم آموزشی

کارگاه اخلاق حرفه ای استاد

کارگاه دانش پژوهی آموزشی

نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مروری بر پایگاه داده­ها

نحوه نگارش مقالات مروری (مرورسیتماتیک و متا آنالیز)

کارگاه مدل سازی و انجام معادلات ساختاری با استفاده از  نرم افزار AMOS

کارگاه آموزش نرم‌افزار مدیریت رفرنس نویسی Mendeley

ارزیابی نقادانه مقالات علمی

نحوه داوری مقالات علمی

آموزش اصول علم سنجی و شاخص های آن

کارگاه روش تدریس مبتنی بر حل مساله و تفکر نقادانه

کارگاه چگونگی برگزاری کلاس وارونه یا معکوس (flipped class)

کارگاه انواع مطالعات اپیدمیولوژیک (مطالعات کمی و کیفی)