آیین نامه ها ...
 
فرم ارجاع دانشجو به واحد مشاوره
دانلود
فرم گزارش اساتید مشاور
دانلود
فرآیند همکاری اساتید مشاور با سیستم آموزشی و مرکز مشاوره 2                                                             
دانلود
آیین نامه نقل و انتقالات
دانلود
آئین نامه امتحانات برای اساتید
دانلود
آئین نامه امتحانات پایان ترم برای دانشجویان /
دانلود
نقل وانتقالات دانشجویان شاهد وایثارگر
دانلود
تسهیلااموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر
دانلود
آئین نامه دوره کارشناسی وکاردانی
دانلود
انتخاب دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر
دانلود
آئین نامه ساعات موظف تدریس و معادل سازی آموزشی                                                                                                                                                                                    
دانلود
آئین نامه آموزشی
دانلود
آیین نامه دانشجویان که در ازمایشگاه شیمی فعالیت میکنند
دانلود
آیین نامه استاد مشاور
دانلود

 

   دانلود فایل : آئین_نامه_امتحانات_برای_دانشج.pdf           حجم فایل 462 KB
   دانلود فایل : شیوه نامه.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : اعمالی که ارتکاب آنها موجب صدور رای توسط کمیته انضباطی میگردد..pdf           حجم فایل 513 KB