پیام تبریک آقای دکتر حیدری ریاست محترم دانشکده بهداشت بم به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

صنعتی شدن کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به روند مواجهه با انواع آلاینده ها و موادشیمیایی موجود در محیط زیست و به تبع آن در مواد غذایی سرعتی فوق العاده بخشیده است همچنین رشد روز افزون جمعیت و پدیده شهرنشینی به تبع آن افزایش نیاز بشر برای ادامه حیات و تلاش صنعایع با استفاده از تکنولوژی درصدد افزایش تولیدبرای پاسخ به این نیازها با مصرف منابع طبیعی و تولید آلاینده ها بار مضاعف آلاینده بر محیط تحمیل می نمایند. بنابراین ارائه فعالیت ها و خدمات بهداشت محیط جهت پیشگیری از بیماری های مرتبط با عوامل محیطی اعم از بیماری های واگیر و غیر واگیر و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است. فرارسیدن ۴ مهرماه ۲۶ سپتامبر مصادف با روز جهانی بهداشت محیط را خدمت تمام مهندسین بهداشت محیط و فعالان این عرصه تبریک عرض می نماییم.