دانشجویان محترم فرم لاگ بوک را دانلود و در طول دوره با نظارت استاد مشاور خود نسبت به تکمیل آن اقدام کنید. گروه می­تواند در هر زمان لازم، لاگ͏بوک و مستندات آن را از دانشجو درخواست کند و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی وی را از نظر کمی و کیفی بررسی نمایند. لذا، دانشجو موظف است نسبت به ثبت و نگهداری لاگ͏بوک و مدارک و مستندات مربوط به آن دقت خاص را مبذول نماید؛ به نحوی که استاد مشاور در هر زمان قادر به بررسی آن باشد.

   دانلود فایل : لاگ بوک.docx           حجم فایل 1488 KB
   دانلود فایل : لاگ بوک.pdf           حجم فایل 2104 KB