موقعیت فهرج

این شهرستان از شمال به کویر لوت جنوب به شهرستان ریگان شرق به استان بلوچستان و غرب به شهرستان بم محدود می‌شود بستر رودخانه خشکیده تنها زیستگاه طبیعی این شهرستان است وجود نبکاهاو کلوت‌ها هم جاذبه طبیعی این شهرستان می‌باشد، در فهرج طوایف اهل (تسنن) به‌طور مسالمت‌آمیز در کنار طوایف فارس و اهل تشیع زندگی می‌کنند و در مراسم های همدیگر شرکت دارند. پایگاه جهانی کویر لوت هم در این شهرستان واقع شده است.

مراکز خدمات جامع سلامت فهرج

1

فهرج

2

برج معاذ

3

برج اکرم

4

اسدآباد

5

دهگاوی

6

علی آباد چاهدگال

تعداد خانه های بهداشت

26

تعداد پایگاه سلامت

1