دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم - ملاقات با ریاست دانشگاه