اخبار مدیریت

news-image

بازدید میدانی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز تجمیعی واکسیناسیون گنبکی

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز تجمیعی واکسیناسیون گنبکی بازدید کرد.

news-image

بازدید میدانی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مرکز تجمیعی واکسیناسیون گنبکی

news-image

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز بهداشت محیط

news-image

تقدیر از پرسنل تیم اعتبار بخشی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی

news-image

بازدید میدانی رئیس دانشگاه از بیمارستان نرماشیر و تقدیر از پرسنل تیم اعتبار بخشی بیمارستان

میز خدمت الکترونیک